فرز سنتر دکل
DECKEL CENTER DC 55
ساخت آلمان
   
کنترل CNC
   
کارگیری 800×800×1000
 
فرز سنتر دکل
DECKEL CENTER DC 45
ساخت آلمان
   
کنترل CNC
   
کارگیری 630×760×800
 
فرز سنتر ماهو
MAHO CENTER MC 50
ساخت آلمان
   
کنترل CNC
   
کارگیری 400×500×600
 
اندازه گیری دقیق CMM
COORD3 HERA NOMOS
ساخت ایتالیا
   
کنترل CNC
   
کارگیری 700×900×1200
 
12345
طراحی شده توسط دنيای تبليغات