اسپارک


ماشین کاری با اسپارک از جدیدترین روش هایی است که به روش های قالب سازی اضافه شده است. ماشین کاری با اسپارک روشی است که در آن از فولاد و یا بقیه فلزات می توان با روش تخلیه الکتریکی براده برداری نمود. اسپارک یک عمل موضعی است و با تناوب زمانی، براده ها به صورت حجم کوچک فلزی بتدریج از قطعه کار برداشته می شوند. قطعه کار که معمولا همان اینسرت قالب است، روی یک صفحه در محلول دی الکتریک غوطه ور است (معمولا نفت). مخزن روی پایه ماشین نصب شده است. الکترود که کاملا متناسب با حفره است (مشابه هاب ) روی گلویی ماشین نصب شده و گلویی نیز به یک سیستم پینیون چرخ شانه متصل است. یک سرو موتور شانه را توسط یک پینیون تحریک می کند. بنابراین ابزار نسبت به قطعه کار حرکت عمودی می کند. قطعه کار و ابزار هر دو به یک منبع الکتریکی متصل هستند. الکترود قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت است.
شانه ماشین توسط سرو موتور به سمت پایین تا فاصله معینی بین ابزار و قطعه کار حرکت می کند. در این نقطه دی الکتریک بین الکترود و قطعه کار قطع شده و عملیات اسپارک شروع می شود. عملیات اسپارک باعث جداسازی ذرات از قطعه کار می شود. به صورت مشابه در همین زمان خوردگی روی الکترود نیز با نرخ کمتری به وجود می آید. یک نازل دی الکتریک را از طریق شیلنگ به روی قطعه می پاشد و ذرات خورده شده از روی قطعه کار شستشو می شوند (در زمانی که الکترود به سمت بالا حرکت می کند). الکترود مجدد پایین می آید اما این بار به دلیل خوردگی، میزان پایین آمدن بیشتر از کورس قبلی است. مجددا اسپارک در یک عمق بیشتر اتفاق می افتد و ذرات دیگری از قطعه کار برداشته می شوند. عملیات ادامه پیدا می کند، ابزار بالا می رود. ذرات خورده شده شسته می شوند. ابزار پایین می آید و عملیات اسپارک با حداقل شعاع جرقه اتفاق می افتد.
خوردگی نه تنها در قطعه کار بلکه در الکترود هم به وجود می آید. این بدان معنی است که برای عمق های زیاد چندین الکترود مورد نیاز است. معمولا الکترودهای اول و دوم و سوم عملیات خشن کاری را انجام می دهند. آخرین الکترود ترجیحا برای عملیات نهایی استفاده می شود. شکل آخر را الکترود نهایی در حداکثر عمق به وجود می آورد. مایع دی الکتریک به صورت پیوسته چرخش داده می شود. مایع که آلوده به ذرات خورده شده است به تانک اصلی برگشته و از بین فیلترها گذشته و سپس توسط یک شیلنگ به تانک پمپ می شود.

مزاياي ماشين كاري به روش اسپارك

  • چون تماس بين قطعه كار و الكترود وجود ندارد ايجاد ديواره هاي نازك و اشكال ظريف امكان پذير است
  • عموماً مي توان قطعات با شكل پيچيده را ماشين كاري كرد .
  • نرخ ماشين كاري وابسته به سختي قطعه كار نبوده و متناسب با نقطعه ذوب قطعه كار است . بنابراين موادي كه قابليت ماشين كاري كمي دارند مثل كاربيت هاي سمانته و فولادهاي ابزاري ابكاري شده را ميتوان ماشين كاري كرد
  • ماشين كاري بدون پليسه است
غالباً براي ساخت انواع قالب ها از اسپارك استفاده مي شود . قالب های تزريق پلاستيك , قالبهاي اكسترود , آهنگري و دايكاست فقط موارد محدودي از انواع قالبهاي ساخته شده با اين روش هستند . ضمنا از اين روش مستقيماً در خط توليد استفاده مي شود .

روش کار

گرچه برخي از دستگاههاي اسپارك قادرند در چند محور حركت كنند ولي غالب اين دستگاهها داراي يك كلگي هستند كه الكترود به آن وصل شده است و با يك سيستم سرو كنترل فقط در جهت عمودي حركت مي كنند. علامت پلاريته منفي حاكي از ان است كه قطب منفي منبع تغذيه به الكترود وصل شده است .
اگر كلگي بدون كنترل به سمت پايين حركت كند با قطعه كار برخورد كرده و بين آن وقطعه كار اتصال كوتاه ايجاد ميشود . سرو سيستم كنترل حركت كلگي مانع اين امر شده و با مقايسه ولتاژ بين الكترود و قطعه كار با يك ولتاژ مرجع مانع نزديكي بيش از حد اين دو و ايجاد اتصال كوتاه ميشود . اگر ولتاژ بين الكترود وقطعه كار بيش از ولتاژ مرجع باشد كلگي به سمت پايين ميرود و اگر كمتر شود برمي گردد . محرك كلگي يك جك هيدروليكي يا يك سرو موتور است . در حين اسپارك و با خورده شدن قطعه كار فاصله بين آن و الكترود زياد مي شود و بنابراين ولتاژ بين آنها افزايش مي يابد . سيستم كنترل كلگي را آن قدر پايين مي آورد تا اين ولتاژ مساوي ولتاژ مرجع شود . بدين ترتيب در تمام طول ماشين كاري فاصله هوايي بين الكترود و سطح ماشين كاري شده قطعه كار ثابت باقي مي ماند . وقتي الكترود تا عمق از پيش تنظيم شده در قطعه كار فرو رفت استپ دستگاه عمل كرده و كلگي را بيرون مي كشد .صفحه بعد
طراحی شده توسط دنيای تبليغات